comunica amb dades
anagrama
 
vostè es troba a /Creativitat
       
 

 

Psicologia i Educació
Portafoli: Media Xarxes, Videos i notícies
  videoand
  video1

L'empresa

 

Creativitat i innovació: noves formes d’ensenyar i aprendre

La creativitat i les habilitats per relacionar-nos i treballar cooperativament esdevenen competències imprescindibles per formar als nostres alumnes. Competències que els serviran  al llarg de tota la seva vida.  

El sistema educatiu està vivint un moment d’intensos canvis. Els processos d’ensenyament i aprenentatge han de poder encaixar en una societat que es desenvolupa ràpidament i on la noció de coneixement està transformant-se.

Sota aquest marc, i en els últims anys, apareixen un conjunt de metodologies docents que modifiquen les estructures clàssiques d’organització escolar i que veuen a l’alumne com a principal protagonista del seu aprenentatge.

L’objectiu principal del curs és endinsar-nos en la creativitat i la innovació i facilitar eines als assistents perquè puguin aplicar en el seu dia a dia a l’aula noves maneres d’ensenyar.

La creativitat desenvolupada en l'entorn docent comporta:

 • Saber què és la creativitat i com es desenvolupa
 • L’estat de la qüestió: el paper de l’escola en el desenvolupament de la creativitat

L’ensenyança creativa

 • Saber com desenvolupar la creativitat en el dia a dia a l’aula: com estimular-la  
 • Conèixer tècniques creatives per aplicar a l’aula
 • La creativitat i l’Aprenentatge Basat en Projectes
 • La creativitat i l’Aprenentatge Basat en Problemes

Innovació a l’escola

 • Els alumnes innoven: saber com guiar projectes d’emprenedoria a l’aula  
 • Els mestres innoven: desenvolupament de projectes en el centre educatiu
 • Exemple de clickers

Com avaluar en les noves metodologies docents: avaluar per aprendre

 • Poder tenir consciència de com anar més enllà dels controls: l’avaluació formadora
 • La coavaluació i l’avaluació entre iguals
 • Descobrir noves eines per avaluar: els diaris de classe, els portafolis, les rúbriques...

Saber què és l’aprenentatge cooperatiu: Una nova forma d’ensenyar i aprendre, una nova forma d’organitzar-se

 • Quines son les raons a favor de l’ús de l’aprenentatge cooperatiu
 • La tutoria entre iguals: aprendre mentre s’ensenya
 • La tutoria entre iguals amb alumnes d’edats diferents
 • Experiències d’aprenentatge cooperatiu a l’aula    

       
d'Acord