comunica amb dades
anagrama
 
vostè es troba a /inici
       
 

 

Psicologia i Educació
Portafoli: Media Xarxes, Videos i notícies
  videoand
  video1

L'empresa

 

Formació en Psicologia i Educació

botell

 

 

LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES: DE LA TEORIA A LA PRÀCTICA


Justificació

En les últimes dècades la intel·ligència ha passat d'entendre's estàtica i única a dinàmica i múltiple i els professionals de l'educació cada vegada són més conscients de la diversitat intel·lectual a l'aula.
En aquest canvi de paradigma les pràctiques pedagògiques han de servir per acompanyar als alumnes en el desenvolupament de les competències diverses. L'escola ha de donar un tomb important per saber potenciar els punts forts de cada un dels alumnes i no només d'aquells que destaquen en les matèries clàssiques (lògica-matemàtica, llengua i gestió de memòria). La detecció i desenvolupament d'aquestes fortaleses i l'establiment de ponts entre totes les intel·ligències ha de servir-nos també per aconseguir un rendiment acceptable en els punts febles dels nostres estudiants. Aquest treball, a més, incideix molt positivament en l'autoestima i la motivació de tots els alumnes.

La Teoria de les Intel·ligències Múltiples ens permet entendre la diversitat en l'ensenyament i aprenentatge i ens aporta eines per respondre-hi optimitzant al màxim els potencials tant de mestres com d'alumnes.

Objectius

- Aprendre quines son les intel·ligències múltiples i com poden detectar-les i optimitzar-les posant especial atenció en la intel·ligència creativa, emocional i social.
- Dotar als professionals de l'educació amb els coneixements necessaris per aplicar la Teoria de les Intel·ligències Múltiples a les seves pràctiques pedagògiques.
- Endinsar-nos en el funcionament excepcional: la superdotació i el talent, treballar sobre els mites i les veritats al voltant d'aquests fenòmens i conèixer, i poder respondre, a les necessitats educatives especials d'aquest col·lectiu.

Continguts

Les intel·ligències múltiples i els perfils intel·lectuals
 • Què és i com es desenvolupa la intel·ligència
 • El QI
 • Les intel·ligències múltiples de Gardner
 • L'avaluació de les intel·ligències múltiples
 • La intel·ligència creativa
 • La intel·ligència social i la lectura de les expressions facials
 • Estudi de casos: els perfils intel·lectuals

Les intel·ligències múltiples a l'aula

 • Detectar els punts forts i els punts febles dels alumnes
 • Incorporar activitats de les diferents intel·ligències a l'ensenyança tradicional
 • Treballar amb les noves metodologies aplicant les intel·ligències múltiples (els racons o centres d'aprenentatge, els projectes i l'aprenentatge-servei)
 • Ensenyar les intel·ligències múltiples als alumnes
 • Avaluar els aprenentatges dels alumnes a partir de les intel·ligències múltiples (les rúbriques i els portafolis)
 • Estudi de casos: visualització i anàlisis d'experiències d'escoles que han aplicat les intel·ligències múltiples

Les altes capacitats

 • Què és la superdotació
 • Primers estudis sobre superdotació
 • Superdotació i excepcionalitats intel·lectuals
 • Tipologies d'excepcionalitats intel·lectuals: talent, superdotació i precocitat
 • L'avaluació del límit superior
 • Personalitat i excepcionalitat
 • Problemàtica dels alumnes amb altes capacitats
 • Estratègies d'intervenció
 • Estudi de casos pràctics

Metodologia

La metodologia és participativa per tal de compartir experiències i apropar els plantejaments teòrics i pràctics al dia a dia dels professionals de l'educació.

Destinataris

Dirigit a estudiants i professionals de l'educació, la psicologia, la pedagogia i la psicopedagogia.


       
d'Acord