comunica amb dades
anagrama
 
vostè es troba a /inici
       
 

 

Psicologia i Educació
Portafoli: Media Xarxes, Videos i notícies
  videoand
  video1

L'empresa

 
botell

FORMACIÓ PER A MESTRES I PROFESSORS:

Presencial (a l'escola) o
En linia (a través de videoconferència)

Objectius:

Dotar als professionals de l'educació amb els
coneixements i eines necessàries per aplicar noves teories
i pràctiques pedagògiques.

Adreçat a:

Mestres i professors d'infantil, primària i secundària.

Els professionals de l'educació cada vegada prenen més consciència de la importància d'educar alumnes capaços d'aprendre a aprendre, flexibles, competents en autoavaluar-se, cooperar, gestionar el seu propi coneixement i en pensar autònomament. El currículum per competències, i l'avaluació més enllà dels continguts, suposa una oportunitat, i un repte, per impulsar molts d'aquests canvis. (* Bonificació dels cursos a centre).

L'objectiu principal dels blocs de formació que trobareu a continuació és endinsar-nos en què suposa programar i avaluar per competències, però sobretot comptar amb recursos per fer-ho que vénen de la mà d'enfocaments i metodologies diverses com la creativitat i aprendre a pensar, l'aprenentatge cooperatiu i la metacognició i l'avaluació formadora i formativa.

Durada:  Els continguts de les formacions, i la seva durada, es realitzen totalment a mida, en funció de les necessitats de cada centre i partint del moment en el que es troba el claustre i poden combinar qualsevol de les temàtiques que es presenten a continuació, o treballar-ne una de sola.

Us podem oferir també assessoraments concrets dirigits a grups de treball específics o equips directius per tal de prendre decisions pedagògiques fonamentades en els temes que oferim: revisió i acompanyament en les programacions, realització d’instruments d’avaluació, disseny de materials i propostes ... Aquests assessoraments es poden planificar per complementar les formacions amb el claustre o realitzar-se específicament per acompanyar en la implantació de projectes d’innovació concrets. I la durada pot ser puntual, consultes concretes sobre aspectes específics, o continuada al llarg del curs acadèmic.

El format de les formacions i els assessoraments pot ser a través de videoconferències o presencial (si la situació sanitària actual ens ho permet).  
Mòduls de cursos:

Programar i avaluar per competències

 • Què és i què no és una metodologia competencial
 • De les activitats competencials als indicadors i rúbriques: disseny i creació de mapes competencials
 • Disseny i assessorament en les programacions per competències
 • Disseny i assessorament en els instruments l’avaluació formadora, formativa i acreditativa

Avaluar per aprendre i desenvolupar la metacognició

 • De l’avaluació acreditativa a l’avaluació formadora
 • Com donar un feedback de qualitat als nostres alumnes. Fent visible el pensament del professorat i dels alumnes  
 • Promoure l’autoavaluació i la coavaluació.
 • Estratègies i recursos: bases d’orientació, escales d’estimació, rúbriques, feedback entre iguals i portafolis

Promoure la creativitat i ensenyar a pensar per fer els nostres alumnes més competents

 • Què és la creativitat, com la podem mesurar i com es desenvolupa
 • Com estimular la creativitat en el dia a dia a l’aula
 • Promoure la curiositat i la pedagogia de les preguntes: estratègies i recursos  
 • Les rutines i les destreses de pensament i altres propostes per ensenyar a pensar als alumnes i treballar competencialment  
 • L’aprenentatge basat en problemes: principis, disseny i programació de propostes ABP  

L’aprenentatge cooperatiu

 • El perquè de l’aprenentatge cooperatiu i els seus principis
 • La formació d’equips cooperatius
 • Dinàmiques per cohesionar el grup com a pas previ
 • Estructures i tècniques cooperatives (exemples d’activitats a partir d’estructures cooperatives)
 • Aprendre a treballar en equip: plans d’equip, rols i avaluacions de l’equip
 • L’avaluació de l’aprenentatge cooperatiu
 • Passos per la implementació a les aules de l’aprenentatge cooperatiu

Dra. Meritxell Cano Autet

 

       
d'Acord