comunica amb dades
anagrama
 
vostè es troba a /inici
       
 

 

Psicologia i Educació
Portafoli: Media Xarxes, Videos i notícies
  videoand
  video1

L'empresa

 

Docència, estratègia i innovació

 

Consultoria i Assessorament


 • Diagnosi d’implantació de sistemes d’aprenentatge
 • Criteris d’aplicació de noves metodologies docents (treball en projectes, aprenentatge-servei, aprenentatge basat en problemes, racons, projectes interdisciplinars, tallers)
 • Creació i Avaluació d’equips de treball
 • Anàlisi d’alineació de projectes amb la Missió, Visió i Objectius del centre
 • Millora de projectes d’aprenentatge
 • Models d’innovació a l’escola
 • Mapes de decisió en qüestions estratègiques dels centres
 • Control i seguiment de projectes d’implantació
fitxes

 

assessorament

 

Vols veure què han fet al Vedruna de Tona?:

Cicle Inicial   Cicle Superior    
tonacip   tonacip    

       
d'Acord