comunica amb dades
anagrama
 
vostè es troba a /inici
       
 

 

Psicologia i Educació
Portafoli: Media Xarxes, Videos i notícies
  videoand
  video1

L'empresa

 

Orientació Vocacional i Carrera Professional

 

Consultoria i Assessorament

 • Orientació de carrera professional: el pla de carrera, el pla professional
 • Activitats pel desenvolupament de
  • la creativitat,
  • la intel·ligència interpersonal,
  • la gestió d’equips,
  • el control del temps
 • Creació de Jocs i Exercicis pel desenvolupament personal
 • La gestió de les competències transversals
 • Criteris de decisió de camins professionals
 • El llenguatge corporal en treballs comercials
 • Brainstorming i tècniques de creació
 • Anàlisi de personalitat
 • Autoavaluació i com conèixer-se a si mateix
 • Disseny de tallers

 

fitxes
 

EL TEU PRIMER TREBALL: UTILITZA LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES I CONEIX LES TEVES COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

Justificació

La inserció laboral requereix del domini de coneixements específics i tècnics que es relacionin directament amb el lloc de treball. Però a més, en la incorporació en un món laboral que es defineix cada cop més canviant esdevenen molt rellevants les competències genèriques o tranversals. Aquestes últimes són comuns a la majoria de professions i estan directament relacionades amb aptituds, trets de personalitat, coneixements i valors adquirits. En aquest panorama conèixer-se a un mateix, saber detectar els propis punts forts i febles, i optimitzar les nostres habilitats ha d'ocupar un lloc prioritari en la formació.
En els darrers anys, la intel·ligència ha passat d'entendre's unidimensional i estàtica a múltiple i dinàmica. Allunyant-se del clàssic constructe de QI s'entén que cada persona compta amb un perfil únic d'intel·ligències i es diferencia de la resta no tan sols quantitativament, sinó també qualitativament (ex: intel·ligència social alta, verbal mitja, espacial baixa, creativa mitja-alta...). Per la seva banda, la dimensió dinàmica contempla que aquestes intel·ligències poden millorar-se, sempre i quant l'ambient doni oportunitats i pressions per a la construcció de noves competències.

Objectius

Generar el propi perfil individual per tal de poder detectar els nostres talents i potenciar-los, a la vegada que optimitzem aquelles intel·ligències en les que mostrem les majors febleses.
Treballar tres aspectes intel·lectuals bàsics que es corresponen amb competències transversals prioritàries per la inserció en el món laboral:

rellotge La gestió efectiva del temps com a component principal de la intel·ligència lògica o habilitats de planificació i gestió.
bombeta La iniciativa o capacitat de generar noves idees com a component principal de la intel·ligència creativa.
gent El treball en equip com a component principal de la intel·ligència social i emocional.


Programa

 • Descobreix el teu perfil intel·lectual i les teves competències transversals
 • Coneix i gestiona les teves intel·ligències múltiples i les teves competències transversals
 • Utilitza el teu perfil per trobar un lloc de treball on encaixi's
 • Millora les tres competències transversals claus per la recerca de feina
 • Gestiona el teu temps
 • Aprèn a ser creatiu, tenir iniciativa i generar noves idees
 • Coneix i tracta eficaçment amb les persones per aconseguir un bon treball en equip

       
d'Acord