comunica amb dades
anagrama
 
vostè es troba a /Intelligències Múltiples
       
 

 

Psicologia i Educació
Portafoli: Media Xarxes, Videos i notícies
    videoand
    video1

L'empresa

 

Intel·ligències Múltiples

Ja fa més de 25 anys que l’investigador i professor de la Univesitat de Harvard Dr. Howard Gardner va publicar el seu primer llibre sobre les Intel·ligències MúltiplesEstructures de la Ment. Des d’aleshores la psicologia de la intel·ligència ha anat canviant progressivament però sòlidament i les bases d’aquesta teoria s’han anat introduint en el camp de l’educació responent a les demandes emergents al voltant del concepte de diversitat.

La intel·ligència ha passat de ser única i estàtica a múltiple i dinàmica. La primera d’aquestes característiques posa en evidència que existeixen múltiples formes d’ensenyar i aprendre i la segona ressalta que les intel·ligències són canviants  al llarg de tota la vida dels subjectes en funció de les demandes i les pressions de l’entorn.

En paraules de Gardner: Una intel·ligència és un potencial biopsicològic per processar informació que es pugui activar en un marc cultural per resoldre problemes o crear productes que tenen valor per una cultura.

El pare de les intel·ligències múltiples és crític amb les mesures clàssiques de QI i amb les pràctiques pedagògiques tradicionals.

Sota la perspectiva d’aquesta teoria les pràctiques pedagògiques han de servir per acompanyar als alumnes en el desenvolupament de les competències diverses. L’escola ha de donar un tomb important per saber potenciar els punts forts de cada un dels alumnes i no només d’aquells que destaquen en les matèries clàssiques (lògica-matemàtica, llengua i gestió de memòria). Complementàriament, la detecció i desenvolupament d’aquestes fortaleses i l’establiment de ponts entre totes les intel·ligències ha de servir-nos també per aconseguir un rendiment acceptable en els punts febles dels nostres estudiants.

Gardner descriu almenys 8 intel·ligències. Totes elles es troben representades en cada un dels individus encara que en diferents nivells o graus.

Intel·ligència lògica matemàtica

Capacitat per analitzar problemes d’una manera lògica, de solucionar problemes matemàtics i de realitzar investigacions d’una manera científica. (matemàtics, científics...)

Es distingeix per elevades  habilitats en la resolució de problemes lògics i en les matemàtiques. Qui la posseeix fa les preguntes del "per què" i el "com", raona sobre les coses, vol saber "què passarà després d'allò" i pensa de forma seqüencial.

Pistes per potenciar-ne l’ expressió: experimentar, preguntar, resoldre trencaclosques lògics, calcular, classificar objectes, resoldre misteris, visitar museus, treballar amb materials de ciències...

Un personatge cèlebre amb aquesta intel·ligència elevada seria Albert Einstein.

Intel·ligència espaial

Capacitat per reconèixer i manipular pautes i espais grans i espais més reduïts (arquitectes, pilots, cirurgians...)

Es distingeix per: el gust pel disseny, el dibuix i les imatges. Pensen en imatges, en espais i en superfícies

Pistes per potenciar-ne la expressió: la pràctica de les activitats d'expressió artística, crear gràfics per organitzar idees, mapes mentals, trencaclosques, treballar amb material gràfics, vídeos, pel·lícules.

Un personatge cèlebre amb aquesta intel·ligència elevada seria Antoni Gaudí.

Intel·ligència corporal-cinestèsica

Capacitat per utilitzar parts del propi cos, o la seva totalitat, per resoldre problemes o crear productes. (ballarins, actors, esportistes, artesans...)

Es distingeix per: El desig de moure's, la tendència a estar sempre en moviment. Interactuen amb l’entorn mitjançant sensacions somàtiques. Els agrada construir tocar, gesticular. 

Pistes per potenciar-ne l’expressió: jocs de rol, teatre, coses per construir, esports i jocs físics, experiències tàctils, experiències d’aprenentatge directes.

Un personatge cèlebre amb aquesta intel·ligència elevada seria Josep Guardiola.

Intel·ligència lingüística

Capacitat per aprendre idiomes i utilitzar el llenguatge per aconseguir determinats objectius (advocats, oradors, escriptors, poetes...)

Es distingeix per: el plaer en el llenguatge i la parla. Els agrada llegir, escriure, jugar amb les paraules, explicar històries i que els expliquin històries.

Pistes per potenciar-ne l’expressió: la lectura, els elements per escriure, els debats, els diàlegs, les discussions, els contes.

Un personatge cèlebre amb aquesta intel·ligència elevada seria Miquel Martí Pol, Josep Pla.

Intel·ligència musical

Capacitat per interpretar, composar i aprendre pautes musicals (músics)

Es distingeix per: el plaer per la música, els sons i els ritmes. Els agrada seguir els ritmes amb els peus o les mans o entonar melodies

Pistes per potenciar-ne l’expressió: assistir a concerts, introduir música de fons durant la pràctica d'altres activitats, cantar, fer música, escriure cançons, tocar instruments musicals.

Un personatge cèlebre amb aquesta intel·ligència elevada seria Pau Casals, Lluís Llach, Serrat. 

Intel·ligència naturalista

Capacitat per distingir, classificar i utilitzar elements (objectes, animals, vegetals i minerals) del medi ambient, urbà o rural

Es distingeix per: relacionar-se i gaudir del medi natural. 

Pistes per potenciar-ne l’expressió:  la jardineria,
l’observació i l’anàlisi de la fauna i la flora, la investigació de fenòmens de la natura.

Un personatge cèlebre amb aquesta intel·ligència elevada seria Charles Darwin, Pius Font i Quer.

Intel·ligència interpersonal

Capacitat per comprendre intencions, motivacions i desitjos aliens i, en conseqüència, la capacitat per treballar eficaçment amb altres persones (venedors, mestres, líders religiosos i polítics, actors...)

Es distingeix per: grans habilitats interpersonals.  Els agrada parlar, intercanviar idees i influir en les persones. Solen ser líders del grup. Es comuniquen bé i resolen adequadament els conflictes. Són bons oients i capaços de negociar, organitzar, mediar  i ser convincents.

Pistes per potenciar-ne la expressió: debats, treball cooperatiu, reunions socials, aprenentatge tipus mestre-aprenent.

Un personatge cèlebre amb aquesta intel·ligència elevada seria la Mare Teresa de Calcuta.

Intel·ligència intrapersonal

Capacitat per comprendre’s a un mateix, de tenir un model útil i eficaç d’un mateix, que contingui els propis desitjos, pors i capacitats, i de utilitzar aquesta informació amb eficàcia i en la regulació de la pròpia vida

Es distingeix per: el desig d’estar sols. Comprenen bé les seves fortaleses i debilitats i saben fixar-se fites i objectius realistes.

Pistes per potenciar-ne l’expressió: escriure un diari, treballar la introspecció, pensar sobre les pròpies habilitats i emocions, elaborar projectes individuals, donar temps per estar sol.

Un personatge cèlebre amb aquesta intel·ligència elevada seria Mahatma Gandhi.

 

       
d'Acord