comunica amb dades
anagrama
 
vostè es troba a /inici
       
 
 
Psicologia i Educació
Portafoli: Media Xarxes, Videos i notícies
    videoand

L'empresa

c |

 

 

 
botell

FORMACIÓ A L'ESCOLA PER A MESTRES I PROFESSORS:

Objectius:

Dotar als professionals de l'educació amb els
coneixements i eines necessàries per aplicar noves teories
i pràctiques pedagògiques.

Adreçat a:

Mestres i professors d'infantil, primària i secundària.
Cursos de formació a centre per a mestres i professors. Els cursos proposats son sobre noves pràctiques docents amb diversos mòduls segons la necessitat del centre. Pretenen introduir diferents corrents i metodologies per tal de desenvolupar projectes aplicats a l'aula (* Bonificació dels cursos a centre).
Mòduls de cursos:

1. Programar i avaluar per competències (primària i secundària)

(15 hores)
 
i. Què és i què no és una metodologia competencial
ii. De les activitats competencials als indicadors i rúbriques
(tots els passos que hem de seguir)
iii. Disseny i assessorament en les programacions
iv. Disseny i assessorament en els instruments l'avaluació
 

2. L'aprenentatge cooperatiu

(8 hores)
 
i. El perquè de l'aprenentatge cooperatiu
ii. La formació d'equips cooperatius
iii. Dinàmiques per cohesionar el grup com a pas previ
iv. Estructures i tècniques cooperatives (exemples d'activitats a partir d'estructures cooperatives)
v. Aprendre a treballar en equip: plans d'equip, rols i avaluacions de l'equip
vi. Passos per la implementació de l'aprenentatge cooperatiu
 

3. L'autoavaluació i la co‐avaluació (avaluar per aprendre)

(6 hores)
 
i. De l'avaluació acreditativa a l'avaluació formadora
ii. L'avaluació inicial: eines i estratègies per dur‐la a terme
iii. L'avaluació formadora: fent visible el pensament de mestres i d'alumnes (les rúbriques, les guies d'avaluació i les bases d'orientació)
iv. L'autoavaluació i la co‐avaluació (els diaris d'aprenentatge i els portafolis)
v. Bones pràctiques en avaluació formadora (vídeos d'experiències)
 

4. Introducció a la creativitat

(4 hores)
 
i. Què és la creativitat i com es desenvolupa
ii. Com mesurar la creativitat en els nostres alumnes
iii. Com estimular la creativitat en el dia a dia a l'aula
 

5. Aprendre i ensenyar a pensar

(8 hores)
 

i. Les rutines i les destreses de pensament: una cultura de pensament a l'aula
ii. Tècniques de creativitat per aplicar a l'aula i fomentar el pensament dels alumnes
iii. Promoure la curiositat i la pedagogia de les preguntes: estratègies i recursos
vii. L'aprenentatge basat en problemes: principis, disseny i programació de propostes ABP

 

6. Introducció a les intel∙ligències múltiples

(3 hores)
 
i. Què és la intel∙ligència? Herència i entorn , entendre les diferències individuals
ii. Del QI a les intel∙ligències múltiples
iii. Anàlisi de perfils intel∙lectuals i la seva adaptació a l'escola
 

7. Les intel∙ligències múltiples a l'aula

(6 hores)
 
i. Les intel∙ligències del mestre i les intel∙ligències de l'alumne: interacció i implicacions per l'ensenyament i l'aprenentatge
ii. Avaluar les intel∙ligències múltiples: avaluem punts forts i punts febles en els nostres alumnes
iii. Com incorporar‐les a l'aula
iv. Visionat d'experiències
 

8. Tallers d'activitats d'intel∙ligències múltiples i competències

(6 hores)
 
i. Les intel∙ligències múltiples i el currículum per competències
ii. Disseny d'activitats: programar a partir de les intel∙ligències múltiples i les dimensions i les competències específiques (els menús d'intel∙ligències i competències)
iii. Disseny de projectes d'intel∙ligències múltiples (pluja d'idees, filtratge i elecció de projectes, disseny d'activitats i planificació)
 

9. Les altes capacitats

(5 hores)
 
i. De la superdotació a les altes capacitats
ii. Tipologies d'altes capacitats
iii. Personalitat i problemàtiques al voltant de les AACC
iv. Respostes educatives
v. Estudi de casos
 
     

 

d'Acord